Energibrønn

Energibrønner, også kjent som geotermiske brønner, blir stadig mer populære som en kostnadseffektiv og bærekraftig måte å varme opp bygninger på. I denne artikkelen vil du få vite hvorfor energibrønner er en god idé og teknologien bak dem.

Hva er en energibrønn?

En energibrønn er enkelt forklart en kilde til varme. Bergvarme er den vanligste varmekilden i energibrønn i Norge. For å få tilgang bores det ned i jordoverflaten for å få tilgang til jordens naturlige varme som ligger dypt under bakken. Denne varmen overføres deretter til en varmepumpe gjennom en rekke rør fylt med en væske som sirkulerer i et lukket system. Den konstante temperaturen under bakken, vanligvis mellom 4 og 10 grader avhengig av beliggenhet og dybde, gjør det mulig å varme opp eller kjøle ned en bygning effektivt gjennom hele året. En av de viktigste grunnene til at energibrønner er en god idé, er at de kan redusere kostnadene rundt oppvarming betydelig. Tradisjonelle oppvarmingssystemer baserer seg på elektrisitet. Energibrønner utnytter fornybar geotermisk energi som allerede finnes i bakken. Det betyr at når et energibrønn system først er installert, kan det levere varme uten ekstra kostnader, bortsett fra minimale vedlikeholdskostnader. Fordi energibrønner baserer seg på en fornybar energikilde, er de også miljøvennlige. Geotermiske systemer slipper ut betydelig mindre klimagasser enn tradisjonelle varmesystemer, noe som gjør dem til et utmerket valg for dem som ønsker å redusere karbonavtrykket sitt.

Lang levetid

Levetiden til en energibrønn kan variere, men de fleste energibrønner er designet for å vare i 25-100 år. Det avhenger av design, installasjon, hvordan brønnen vedlikeholdes og brukes. Energibrønner har lang levetid sammenlignet med tradisjonelle varmesystemer. Geotermiske systemer som er riktig installert og vedlikeholdt kan vare i like lenge som bygget. Den delen som må byttes ut etter ca 20 år er varmepumpen. 

Teknologien bak

Det første trinnet i installasjonen av en energibrønn er å bore en rekke vertikale borehull ned i bakken. Antallet og dybden på borehullene avhenger av størrelsen og utformingen av bygningen som skal bruke varmen. Deretter installeres et system i borehullene, som består av rør fylt med en varmeoverføringsvæske, for eksempel frostvæske eller vann. Væsken i rørene absorberer varme fra bakken og fører den tilbake til en varmepumpe. Her kan den termiske energien brukes på ulike måter til å varme opp eller kjøle ned bygningen. Dette kalles en væske til vann varmepumpe.  Denne teknologien benyttes oftest i nye bygninger eller bygninger som som blir renovert. Energibrønner kan imidlertid også ettermonteres i eksisterende bygninger uten å forstyrre utseendet eller funksjonaliteten. Dette skyldes at de fleste komponentene i et energibrønn system graves ned under bakken, slik at det bare blir et lite fotavtrykk over bakken. Hvor dypt det må bores avhenger av hvor stort bygget som skal varmes opp er. Dybden er vanligvis mellom 80 – 200 meter for oppvarming av en vanlig bolig. 

En trygg og smart investering

Energibrønner er en effektiv, miljøvennlig og langvarig løsning for oppvarming av bygninger, samtidig som de reduserer kostnadene med å holde en jevn temperatur. .  I takt med den stadig økende bekymringen for klimaendringene og de stigende energikostnadene er det stadig flere som velger geotermiske systemer som sin primære kilde til oppvarming og kjøling.  Enten du er på jakt etter kostnadsbesparelser eller ønsker å gjøre ditt for å beskytte planetens ressurser er en energibrønn en god investering.  Vi i WB Brønnboring er spesialister innen vann og energiboring. Vi kan håndtere alt fra befaring til installasjon og ferdigstillelse av bergvarmepumper i hele Norge.  Ta kontakt med oss i WB brønnboring og kom i gang med å kutte oppvarmingskostnadene. 

Kontaktskjema

Ring oss på telefon 90168966 eller send inn skjemaet under:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.