Bore etter vann

Visste du at det er mulig å finne vann nesten uansett hvor du befinner deg? Det eneste som må gjøres er å bore i grunnen. 

Hvorfor bore etter vann? 

Om du ikke har tilgang til kommunale vannledninger har du ikke så mange andre muligheter til rent vann enn å opprette en brønn. 

WB Brønnboring har lang erfaring innen boring av både energi og vannbrønner. Vi borer i hele Norge. Våre boreoperatører har lang erfaring og er lokalkjente i ditt område. Noe som er essensielt når det kommer til å bore etter vann. I denne artikkelen vil du få en innføring i hva som er viktig når det skal bores en vannbrønn.

En rekke faktorer 

Når det gjelder boring etter vann, er det flere faktorer som kan påvirke hvor brønnen kan plasseres og hvor mye den vil koste. Blant disse faktorene er geologiske forhold som jordtype, hvor dypt grunnvannet ligger og fjellformasjoner. Klimaet spiller også en viktig rolle, ettersom områder med mye nedbør kan ha grunnere brønner enn tørrere områder. I tillegg kan størrelsen på eiendommen og hvor kupert terrenget ha betydning for hvor brønnen skal plasseres.

Grundige undersøkelser 

En av de viktigste faktorene som avgjør hvor en brønn skal bores, er kvaliteten og mengden på grunnvannet. Før et prosjekt settes i gang, må det gjøres grundige undersøkelser for å fastslå om det finnes nok grunnvann til å dekke behovet. Faktorer som fyllingsgrad og hvilken type bergart tas med i betraktningen når man bestemmer seg for hvor det skal bores.

En annen faktor som påvirker prisen på boring etter vann, er hvilken type brønn som installeres. Det finnes to hovedtyper brønner: grunne brønner og dype brønner. 

Grunne brønner er vanligvis rimeligere, ettersom de bare trenger å gå ned til en dybde på 30 til 60 meter for å nå grunnvannet.

Dype brønner kan derimot være fra 200 – 1000 meter dyp, avhengig av stedets geologi, noe som gjør dem dyrere. 

Kostnadsbesparende

Det er flere fordeler ved å ha en brønn fremfor andre kilder som regnvann eller innsjøer. En stor fordel er kostnadsbesparelsene i det lange løp. Selv om det kan virke som en stor investering å installere en brønn, kan det over tid være penger å spare sammenlignet med å betale månedlige avgifter for kommunalt vann eller stadig kjøpe vann.

Det å ha tilgang til sin egen private vannkilde gir trygghet, spesielt i tørkeperioder eller i perioder med vannrestriksjoner. Når det er tørke er ikke de med private brønner underlagt de samme reguleringene og kan fortsette å bruke vannet til slik de vil.

En vannbrønn kan dessuten bidra til å redusere karbonavtrykket ditt. Ved å bruke grunnvann i stedet for å være avhengig av offentlig vannforsyning, går det med mindre energi til å pumpe og transportere vannet. 

Brønnservice 

For å opprettholde driften på brønnen kreves det rensing av brønnen og vedlikehold av pumpen. Hvor ofte dette må gjøres avgjøres av hvor rent grunnvannet er. Om du merker at trykket er redusert, er det på tide med en service.

Vi bruker hydraulisk oppsprekking for å øke vannstrømmen. Metoden innebærer at vann under høyt trykk åpner gamle sprekker og skaper nye, slik at blokkeringer spyles bort. Resultatene viser seg umiddelbart med en gjennomsnittlig økning på 600 liter i timen. 

Tilgang til vann er en viktig del av hverdagen vår. Faktorer som beliggenhet, mengde og kvalitet på grunnvannet og brønntype spiller alle en rolle for kostnadene og suksessen ved boringen. Gjennom å ha egen vannbrønn gir en rekke fordeler som kostnadsbesparelser, kontroll over vannkvaliteten og redusert karbonavtrykk. 

Ta kontakt med oss i dag og bli selvforsynt med vann. 

Kontaktskjema

Ring oss på telefon 90168966 eller send inn skjemaet under:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.