Brønnservice

Har pumpeanlegget ditt stoppet opp?

W.B. Brønnboring utfører service og utskifting av pumpeanlegg. Kontakt oss for service!

HYDRAULISK SPRENGNING

Gir ditt borehull lite vann, selv om du har boret dypt? W.B. Brønnboring har i flere år brukt en metode som enkelt og raskt gir de tørreste brønner mer vann. Metoden kalles hydraulisk sprenging og foregår ved å presse vann ned i borehullet med stort trykk (100-150kg). Dette gjør at gamle sprekker åpner seg samt at nye sprekker også vil dannes. Sand og grus som tidligere blokkerte vanntilsiget blir også spylt vekk og grunnvannet vil strømme uhindret frem til borehullet. Når sprengningen er utført, kan vi med en gang prøvepumpe og se resultatet. Borehull som tidligere gav 20-40 liter vann i timen, gir i snitt 600 liter i timen. Vi har også opplevd at borehull som var helt tørre før sprengingen, leverte 4000-6000 liter i timen etter. W.B. Brønnboring utfører hydraulisk sprengning i både nye og gamle borehull.

Kontaktskjema

Ring oss på telefon 90168966 eller send inn skjemaet under:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.