Skip to content

Energibrønn Miljøvennlig og lønnsomt

Stadig dyrer strøm tvinger frem nye og rimeligere energikilder. Varmepumpe er miljøvennlig og garantert lønnsomt. For den som ønsker å redusere strømutgiftene, er varmepumpe løsningen. To tredeler av ditt oppvarmingsbehov hentes rett opp av bakken. W.B. Brønnboing prosjekterer, borer for kollektor og installerer varmepumpe og reduserer oppvarmingskostnaddene for deg.

En energibrønn henter energi fra grunnen og flytter den inn i huset ditt. Hvordan virker en energibrønn?
En energibrønn benytter seg av en varmepumpe som regelrett pumper energien som finnes i grunnen inn i huset ditt.

Normalt vil energi i form av varme strømme fra der det er varmt til der det er kaldt.

Men ved hjelp av en varmepumpe kan man snu denne strømmen slik varmen strømmer i motsatt retning.

Dette gjør at varme kan hentes ut i fra grunnen i en energibrønn og inn i huset ditt selv om det kun er 5 grader i fjellet og behagelige 20 grader i huset. Fjellgrunnen vil under ca.15 meter holde en temperatur på ca 5 grader året rundt. Dette gjør at du har en utømmelig varmeressurs rett under huset ditt.

Det er fort gjort å beregne hva du kan spare på en energibrønn. Kontakt oss for tilbud og befaring.

Vannboring Godt drikkevann er viktig!

Fler og fler ønsker seg godt, rent og friskt vann uten forurensinger. Det er lite som er så godt som et kaldt glass friskt vann. Dette kan du også få rett fra grunnvannet der du bor.

Det er viktig for deg at du får installert er pumpeanlegg som holder i mange år og som virkelig leverer friskt grunnvann når du behøver det.

W.B. Brønnboring installerer komplett brønnutstyr og sørger for riktig dimensjonering av ditt pumpeanlegg. Hos W.B Brønnboring får du moderne utstyr av beste kvalitet og med lang levetid. Våre dyktige og erfarne boreoppratører kjenner lokalområdet der du bor og hjelper deg å finne vann. Rent vann i mengder!

Horisontalboring

Med horisontalboring kan avløpsrør og kabler legges gjennom åser, under veier og boligtomter uten at det etterlates nevneverdige spor i terrenget. Horisontalboring er en miljøvennlig og samtidig en meget rimelig løsning.

Brønnservice Har pumpeanlegget stoppet?


Service på pumpeanlegg
Har pumpeanlegget ditt stoppet opp? W.B. Brønnboring utfører service og utskifting av pumpeanlegg. Kontakt oss for service!

HYDRAULISK SPRENGING
Gir ditt borehull lite vann, selv om du har boret dypt? W.B. Brønnboring har i flere år brukt en metode som enkelt og raskt gir de tørreste brønner mer vann. Metoden kalles hydraulisk sprenging og foregår ved å presse vann ned i borehullet med stort trykk (100-150kg). Dette gjør at gamle sprekker åpner seg samt at nye sprekker også vil dannes. Sand og grus som tidligere blokkerte vanntilsiget blir også spylt vekk og grunnvannet vil strømme uhindret frem til borehullet. Når sprengningen er utført, kan vi med en gang prøvepumpe og se resultatet. Borehull som tidligere gav 20-40 liter vann i timen, gir i snitt 600 liter i timen. Vi har også opplevd at borehull som var helt tørre før sprengingen, leverte 4000-6000 liter i timen etter. W.B. Brønnboring utfører hydraulisk sprengning i både nye og gamle borehull.