- TJENESTER -
   
 
 
 
 
 
 
 
 


Vi leverer følgende tjenester:

  • Gratis befaring når kundens ønsker det.

  • Brønnboring for grunnvann / drikkevann: Både i løsmasse og fjell.

  • Horisontalboring: Gjennomboring av stålrør under vei. Mye enklere og billigere enn å grave opp veien.

  • Horisontalboring: Retningsstyrt boring i fjell.

  • Energibrønn: Boring og montering av kollektor for varmepumper.

  • Fundamentboring: Boring for bygg på bløt grunn (boring av stålrør ned i fjell.)

  • Hydraulisk sprengning av brønn / rennsing av brønn.

  • Vi leverer pumper og utstyr av beste kvalitet.

  • Service på eksisterende pumpeanlegg.
   
       
 
Disse sidene er laget av Webmaster: SPACE